Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2018-063

26 Temmuz 2018

GENÇ GİRİŞİMCİ TEŞVİK UYGULAMASI HAKKINDA 2018/28 SAYILI GENELGE

7143 sayılı Vergi ve Diğer Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 22 nci maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 81 inci maddesinin birinci fıkrasına k bendi eklenerek genç girişimci teşvik uygulaması hükme bağlanmıştı. Söz konusu teşvik uygulamasına ilişkin detaylara ise 2018/28 sayılı Genelge’de yer verilmiştir.

Söz konusu Genelge’ye ulaşmak için tıklayınız.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.