Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2018-060

04 Temmuz 2018

01.07.2018 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ YENİ KIDEM TAZMİNATI TAVANI

01.07.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeni kıdem tazminatı tavanı 5.434,42 TL olarak belirlenmiştir. Yeni kıdem tazminatı tavanı, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Sıra No:8 sayılı Genelge ile duyurulmuştur.

Söz konusu Genelge’ye ulaşmak için tıklayınız.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.