Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2018-059

26 Haziran 2018

5510 SAYILI KANUNUN 4/1-b KAPSAMINDAKİ SİGORTALILIĞIN DURDURULMASI HAKKINDA 2018/23 SAYILI GENELGE

11.05.2018 tarihli ve 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 24 üncü maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na geçici 76 ncı madde eklenmiştir. Söz konusu madde ile köy ve mahalle muhtarları, kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlarla, Kuruma kayıt ve tescilleri yapıldığı halde 31.05.2018 tarihi ve öncesine ilişkin prim borcu bulunanların sigortalılıklarının durdurulması ve daha sonra sigortalı ya da hak sahipleri tarafından talep edilmesi halinde durdurulan sigortalılık sürelerinin ihya edilmesi amaçlanmış ve konuya ilişkin detaylar 2018/23 sayılı Genelge ile düzenlenmiştir.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.