Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2018-057

25 Haziran 2018

2018 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 99779835-202.99-E.6416865 sayılı Genel Yazısı’nda, 1 Temmuz ile 20 Temmuz tarihleri arasında yerine getirilmesi gereken kanuni ve idari yükümlülüklerin mali tatili izleyen 7 nci günün sonu olan 27 Temmuz (dahil) kadar yerine getirilmesi halinde yasal süresi içinde yerine getirilmiş olacağı ve 21 Temmuz ile 25 Temmuz tarihleri arasındaki yükümlülüklerin 25 Temmuz (dahil) tarihinde yerine getirilmiş olması halinde yasal süresi içinde yerine getirildiği kabul edileceği belirtilmiştir.

Genel Yazı’nın devamında ise, 30.06.2007 tarihli, 26568 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun’un 2 nci maddesinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğde, her yıl Temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) mali tatil uygulanacağı ve Haziran ayının son gününün tatil olması halinde mali tatilin, Temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlayacağı ve bu ayın 20’sinde (yirmisi dahil) sona ereceği düzenlendiğinden ve 2018 yılı Haziran ayının son günü (30 Haziran 2018) Cumartesi gününe rastladığından 2018 yılı için mali tatil 3 Temmuz günü başlayacağı ve 20 Temmuz (dahil) günü sona ereceği, bu durumda yasal ödeme süresi 2 Temmuz 2018 (30 Haziran 2018 tarihinin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle) tarihinde sona erecek olan 2018 Mayıs ayına ilişkin sigorta primlerinin son ödeme tarihinde ve diğer yükümlülüklerde herhangi bir değişiklik olmayacağı, fakat resmi işyeri işverenlerince,

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.