Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2018-045

25 Mayıs 2018

7144 SAYILI BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN İLE ÇALIŞMA MEVZUATINDA YAPILAN DÜZENLEMELER

25.05.2018 tarih ve 30431 sayılı Resmi Gazete ’de, 7144 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun yayımlanmıştır.

Bugün yürürlüğe giren 7144 sayılı Kanunun 16 ncı maddesiyle, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanan idari para cezalarına ilişkin düzenleme yapılmıştır.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.