Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2018-044

23 Mayıs 2018

GERİYE YÖNELİK PRİM TEŞVİKLERİNDEN YARARLANMAYA İLİŞKİN SGK DUYURUSU

23.05.2018 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından geriye dönük teşvik uygulamalarına ilişkin duyuru yayımlanmıştır.

7103 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanuna eklenen Ek 17 nci maddenin 2 fıkrası kapsamında, “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemlere ilişkin olmak üzere tüm şartları sağladığı halde bu Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanmamış işverenler ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yararlanılan prim teşviki, destek ve indirimlerin değiştirilmesine yönelik talepte bulunan işverenler tarafından en son bu maddenin yürürlük tarihini takip eden aybaşından itibaren bir ay içinde Kuruma başvurulması halinde, yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabilir veya yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimleri başka bir prim teşvik, destek ve indirimi ile değiştirilebileceği” hüküm altına alınmıştır.

Yayımlanan duyuruda; söz konusu Kanunun Ek 17 nci maddesinin 2 fıkrası kapsamında; geriye dönük teşviklere ilişkin başvurunun son günün 01.06.2018 (dahil) tarihinin olduğu belirtilmiştir. Bu doğrultuda geriye dönük sigorta prim teşviklerinden yararlanmak isteyen işverenlerin 01.06.2018 tarihine kadar elektronik ortamda başvuru yapması gerekmektedir. Söz konusu başvuru, dilekçe ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvuru niteliğini taşıyacaktır.

Ayrıca Kurum tarafından işletime açılan sistem sayesinde, yararlanılmayan ya da yararlanılmış olmakla birlikte yararlanılan teşvik türü başka bir teşvik türü ile değiştirilebilecektir. Söz konusu tahakkuk değişikliğine ilişkin iptal/ek ya da asıl belgeler 01.06.2018 tarihi ve sonrasında verilebilecektir.

Söz konusu duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.