Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2018-031

23 Mart 2018

MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGELERİNE İLİŞKİN KAMUOYU DUYURUSU

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmemiş birtakım kurum ve kuruluşların MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerini ücret karşılığında satmayı taahhüt ettiği belirtilerek, çalışan ve işverenlerin bu konuda dikkat etmeleri için Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından duyuru yayımlanmıştır.

Söz konusu duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.