Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2018-022

12 Şubat 2018

KALKINMADA ÖNCELİKLİ İLLERDE UYGULANAN İLAVE ALTI PUANLIK SİGORTA PRİM TEŞVİĞİNİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 81 inci Maddesinin İkinci Fıkrası Uyarınca, Sigorta Primine Esas Kazanç Alt Sınırı Üzerinden Uygulanacak İlave Puan, İlave Puan Uygulanacak İller ve Uygulama Süresi Hakkındaki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar, 10.02.2018 tarih ve 30328 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yapılan değişiklik ile, Ek 1 ve Ek 2 sayılı listelerde yer alan illerde faaliyet gösteren özel sektör işyerleri için, 5510 sayılı Kanunu 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında uygulanan malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primi işveren hissesinde beş puanlık prim teşvikine ilave olarak, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanarak altı puan ilave edilmek suretiyle hesaplanan sigorta prim teşviki süresi 31.12.2018 tarihine kadar uzatılmıştır.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.