Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2018-019

01 Şubat 2018

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU’NDAN ALINACAK İLİŞİKSİZLİK BELGELERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

2018–3 sayılı Genelge yayımlanarak; “Prim ve idari para cezası borçlarının hakedişlerden mahsubu, ödenmesi ve ilişiksizlik belgesinin aranılması”, “Hakediş ödemeleri sırasında işverenlerin muaccel borçlarının olup olmadığının idarelerce sorgulanması” ve “İlişiksizlik Belgesi” konulu Genelgelerde değişiklik yapılmıştır. Söz konusu değişiklikler aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

1.2008-88 sayılı Genelge’nin; “8-Kesin Teminatın İadesi” başlıklı bölümünün birinci paragrafı “İhale konusu işle ilgili kesin teminat, Kurumca düzenlenmiş soğuk damgalı veya barkod numaralı ilişiksizlik belgesi işveren tarafından İdareye ibraz edilmediği sürece iade edilmeyecektir.” şeklinde değiştirilmiştir.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.