Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2018-017

31 Ocak 2018

ENGELLİLİĞİ NEDENİYLE VERGİ İNDİRİMİNDEN YARARLANMAYA HAK KAZANMIŞ OLANLAR HAKKINDA GENEL YAZI

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, engelliliği nedeniyle vergi indiriminden yararlanmaya hak kazanmış sigortalıların yaşlılık aylığı bağlanma süreci hakkında Genel Yazı yayımlanmıştır.

Yayımlanan Genel Yazı’da;

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.