Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2018-016

26 Ocak 2018

ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞLER

26.01.2018 tarih ve 30313 sayılı Resmi Gazete’de Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2018/1 ) ve Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/2) yayımlanmıştır.

2018/1 numaralı Tebliğ kapsamında, iki Ulusal Meslek Standardı yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Ulusal Meslek Standartları şu şekildedir:

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.