Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2018-014

25 Ocak 2018

REHBERLİK HİZMETİ VEREN İNTERNET SİTELERİNDE /UYGULAMALARDA VE BANKO, GİŞE, MASA GİBİ HİZMET ALANLARINDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN OLARAK KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU TARAFINDAN ALINAN 21.12.2017 TARİH VE 2017/61 VE 2017/62 SAYILI İLKE KARARLARI RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMIŞTIR

Bilindiği gibi 24.03.2016 tarih ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) 07.04.2016 tarih ve 29677 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun ile

kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Kanun’un başvuru ve şikayetlerle ilgili dördüncü bölümünde yer alan 15’inci maddesinin 6’ncı fıkrası kapsamında şikâyet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, Kanun’un ihlalinin yaygın olduğunun tespit edilmesi hâlinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (Kurul) ihlale ilişkin konuda ilke kararı alabileceği ve bu kararı yayımlayacağı belirtilmiştir. Kurul tarafından verilen kararları yerine getirmeyenler hakkında Kanun’un 18’inci maddesi kapsamında 25.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar idari para cezası verilmektedir.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.