Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2018-013

24 Ocak 2018

PRİME ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI İLE BAZI İŞLEMLERE İLİŞKİN TUTARLAR HAKKINDA 2018-2 SAYILI GENELGE

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 2018 yılında uygulanacak olan prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere ilişkin tutarlar hakkında 2018-2 sayılı Genelge yayımlanmıştır.

Buna göre;

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerine esas günlük ve aylık kazançlarının alt ve üst sınırlarında,

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.