Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2018-006

09 Ocak 2018

İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM GÖREN STAJ VEYA TAMAMLAYICI EĞİTİME DEVAM EDEN ÖĞRENCİLERİN ÜCRETLERİNE YAPILAN DEVLET KATKISI ÖDEMELERİNİN SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

09.01.2018 tarih ve 30296 sayılı Resmi Gazete’ de aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilerin ücretlerine yapılan devlet katkısı ödemelerinin süresinin uzatılması hakkında kararda değişiklik yapılmasına dair karar yayımlanmıştır. Buna göre işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilerin ücretlerine yapılan devlet katkısı desteği süresi, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı başından itibaren uygulanmak üzere bir eğitim ve öğretim yılı uzatılmıştır.

Söz konusu Karar’a ulaşmak için tıklayınız.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.