Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2018-005

05 Ocak 2018

01.01.2018 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ YENİ KIDEM TAZMİNATI TAVANI

01.01.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeni kıdem tazminatı tavanı 5.001,76_TL olarak belirlenmiştir. Yeni kıdem tazminatı tavanı, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Sıra No:2 sayılı Genelge ile duyurulmuştur.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.