Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2018-004

02 Ocak 2018

PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMI İHALELERİ İLE ALT İŞVEREN İŞÇİSİ OLARAK ÇALIŞTIRILAN SİGORTALILARA İLİŞKİN 2017/ARALIK AYI AYLIK PRİM VE HİZMET BELGELERİNİN KURUMA ERKEN VERİLMESİNE İLİŞKİN SGK DUYURUSU

Kamuda sürekli işçi kadrosuna veya işçi statüsüne geçirilme düzenlemelerini içeren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 24.12.2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Buna istinaden Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 696 sayılı KHK kapsamına giren alt işveren işçilerinin, 2017 Aralık ayına ilişkin Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin verilme süresine ilişkin duyuru yayımlanmıştır.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.