Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2017-147

18 Aralık 2017

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE MACARİSTAN HÜKÜMETİ ARASINDA SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASININ UYGULANMASINA İLİŞKİN İDARİ ANLAŞMANIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR

16.12.2017 tarih ve 30272 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Uygulanmasına İlişkin İdari Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar yayımlanmıştır.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.