Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2017-146

15 Aralık 2017

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik 5 Aralık 2017 tarihinde 2017/140 numaralı Sirküler ile bilgilerinize sunulmuştur. Söz konusu Yönetmelik’e ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

*Yönetmelik’in 1 inci maddesiyle Sosyal Sigortalar Yönetmeliği’nin 4 üncü maddesinde yer alan tanımlara; meslek mensubu, aylık prim ve hizmet belgesi ve muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin tanımları eklenmiştir.

*İlgili Yönetmelik’in 2 inci maddesiyle; “Bilgi ve Belgelerin Kuruma Verilme Usulü ile Zorunluluk Hali”  başlıklı Sosyal Sigorta İşlemler Yönetmeliği 5 inci maddesine, işverenin işyeri dosyasının veya sigortalının ikametgâhının bulunduğu bölgede meydana gelen arızalar, işlem yapmayı engelleyici durumlar veya terör olayları gibi durumlar ve buna ek olarak Kurum’a verilmesi gereken her türlü bilgi, belgelerin verilememesi, ödenmesi gereken prim ödemelerinin yapılamaması veya Kuruma yapılması gereken başvuruların yapılamaması durumunda Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce söz konusu durumların tespit edilmesi ve bu hususun da Kurum Başkanlık Makamınca uygun görülmesi halinde sorunların ortadan kalktığı tarihi takip eden beşinci iş gününe kadar yerine getirilmesine olanak tanınacağı hususu eklenmiştir.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.