Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2017-136

27 Kasım 2017

KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİN İŞLENMESİ VE MAHREMİYETİNİN SAĞLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

24.11.2017 tarih ve 30250 sayılı Resmi Gazete’de Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetin Sağlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.