Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2017-132

16 Kasım 2017

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

30242 sayılı “Kişisel Verileri Koruma Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik”  16.11.2017 tarihinde Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

İlgili Yönetmelik;  Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun çalışma usul ve esaslarını, görevlerini, yetkilerini ve sorumluluklarını belirlemek için hazırlanmıştır.

Söz konusu Yönetmelik’e ulaşmak için tıklayınız.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.