Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2017-123

30 Ekim 2017

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Bilindiği üzere; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 07.04.2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Buna istinaden 28.10.2017 tarih ve 30224 sayılı Resmi Gazete ‘de Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır. Bu kapsamda; işverenlerin göz önünde bulundurması gereken konular sirkülerimizin konusunu oluşturacaktır.

Yönetmelik’in birinci maddesinde amacının; tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek olduğu belirtilmiştir.

Yayımlanan Yönetmelik ile ilgili Kanun’un 16 ncı maddesi gereğince Veri Sorumluları Siciline kayıtlı olmakla yükümlü olan veri sorumlularının, kişisel veri saklama ve imha politikası oluşturma yükümlülüğü getirilmiştir. Bu kapsamda kişisel veri saklama ve imha politikası; veri sorumlularının, kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süreyi belirleme işlemi ile silme, yok etme ve anonim hale getirme işlemi için dayanak yaptıkları politika olarak tanımlanmaktadır.

Bir diğer yükümlülük kişisel veri işleme envanteri oluşturma yükümlülüğüdür. Kişisel veri işleme envanteri; veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami süreyi, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanter olarak tanımlanmaktadır.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.