Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2017-121

26 Ekim 2017

7036 SAYILI İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 25/10/2017 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

“12/10/2017 tarih ve 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu (Kanun) 25/10/2017 tarih ve 30221 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Kanun’la iş mahkemelerinin kuruluş, görev, yetki ve yargılama usullerinde yeni düzenlemeler yapılmıştır.

Kanun’un 3, 11 ve 12 nci maddeleri 01/01/2018 tarihinde yürürlüğe girecek olup diğer maddeleri yayımı tarihinde (25/10/2017) yürürlüğe girmiştir.

Kanun’la 5521 sayılı “İş Mahkemeleri Kanunu” yürürlükten kaldırılmıştır.

Kanun’un önemli başlıkları aşağıdaki gibidir:

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.