Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2017-119

24 Ekim 2017

DİKKAT,ERTELENEN SİGORTA PRİMLERİNİ ÖDEMEYİ UNUTMAYIN!

6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile işverenlere 2016/12, 2017/01 ve 2017/02 nci dönemlerine ilişkin sigorta primi tutarlarının 2017/09, 2017/10 ve 2017/11 inci dönemlere ertelenmesi sağlanmıştı.

Ertelemeden yararlanan işverenlerin ilgili dönemlere ilişkin ödeme süreleri 01.10.2017 itibariyle başlamış olup 2016/12 nci döneme ait ertelenen prim borçlarının yasal süresi içinde ödenmiş sayılabilmesi için 31.10.2017 tarihine kadar bankalar aracılığıyla ödenmesi gerekmektedir.  Bununla birlikte, 2017/01 dönemine ait ertelenen sigorta prim borçlarının son ödeme tarihi 30.11.2017 tarihidir.

2017/02 dönemi ertelenen sigorta prim borçlarının

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.