Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2017-110

28 Eylül 2017

GENEL SAĞLIK SİGORTASI SAĞLIK AKTİVASYON İŞLEMLERİ HAKKINDA 2017/26 SAYILI GENELGE

Genel Sağlık Sigortası Aktivasyon işlemlerini düzenleyen 2017/26 sayılı Genelge Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanmıştır.

Yayımlanan Genelge’de;

*Genel Sağlık Sigortalısı Sayılanların Kapsama Alınış Tarihleri,

*Genel Sağlık Sigortasından Yararlanma Şartları,

*Sağlık Aktivasyonu İçin Yapılacak İşlemler,

*Genel Sağlık Sigortasından Yararlanma Hakkının Sona Ermesi,

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.