Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2017-105

14 Eylül 2017

ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR 2017/11-12 NUMARALI TEBLİĞLER

13.09.2017 tarih ve 30179 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından, Ulusal Meslek Standartlarına Dair 2017/11, 2017/12 numaralı iki Tebliğ yayımlanmıştır.

Yayımlanan 2017/11 sayılı Tebliğ ile, dokuz meslek standardı yürürlüğe konulmuş olup söz konusu meslek standartları şu şekildedir:

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.