Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2017-102

25 Ağustos 2017

ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

25.08.2017 tarihli ve 30165 sayılı Alt İşverenlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile;

27.09.2008 tarihli ve 27010 sayılı Alt İşverenlik Yönetmeliği’nin 13 üncü maddesinde değişiklik yapılmıştır. Yapılan düzenleme ile, asıl işveren-alt işveren ilişkisinin İş Müfettişlerince incelenmesi sonucunda muvazaanın tespitine ilişkin gerekçeli müfettiş raporunun bölge müdürlüğünce işverenlere tebliğ edildiği tarihten itibaren altı iş günü içerisinde işverenlerce yetkili iş mahkemesine yapılacak itiraz süresi tebliğ tarihinden itibaren otuz iş günü olarak değiştirilmiştir. Aynı şekilde, kamu idarelerince düzenlenen raporlara karşı yetkili iş mahkemelerine itiraz edilmesi ve mahkeme kararlarına karşı diğer kanun yollarına başvurulması zorunlu olup rapora itiraz süresi olan altı iş günü, otuz iş günü olarak değiştirilmiştir. Bu doğrultuda, rapora otuz iş günü içinde itiraz edilmemiş veya mahkeme muvazaalı işlemin tespitini onamış ise tescil işlemi iptal edilecek ve alt işverenin işçileri başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçileri sayılacaktır.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.