Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2017-096

18 Ağustos 2017

 

YILLIK ÜCRETLİ İZİN YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 18 Ağustos 2017 tarih ve 30158 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

İlgili yönetmeliğin 1 inci maddesine göre; 3/3/2004 tarihli ve 25391 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği’nin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “en çok üçe bölünebilir.” ibaresi “bölümler halinde kullanılabilir” olarak değiştirilmiştir. Buna göre, yıllık izne hak kazanan işçi izin sürelerini bir bölümü 10 günden az olmamak üzere bölümler halinde kullanabilecektir.

Alt işveren işçilerinin alt işverenin değiştiği hallerde yıllık ücretli izin sürelerinin aynı işyerinde çalıştıkları süreler dikkate alınarak hesaplanacağı, asıl işverenin alt işveren

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.