Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2017-092

01 Ağustos 2017

İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM/STAJ SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN DUYURU

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı İşletmelerde Eğitim/Staj Sözleşmesi’ne ilişkin duyuru 26.07.2017 tarihinde yayımlanmıştır. Söz konusu duyuruya ilişkin bilgilendirme notu aşağıda yer almaktadır.

İlgili Duyuru’nun 1 inci maddesine göre; işletmelerde Eğitim/Staj Sözleşmesi, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nun 25 inci ve Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 143 üncü maddesine göre hazırlanmıştır.

2 inci maddede sözleşmenin taraflarının kimler olacağına dair açıklamalara yer verilmiştir. Bu sözleşme okul/kurum müdürü, işveren veya işveren vekili ile öğrenci reşit ise kendisi, değilse yasal temsilcisi arasında üç nüsha düzenleneceği ve sözleşmenin birer nüshasının taraflara verileceği hüküm altına alınmıştır.

4 üncü maddede öğrencilerin bilgi beceri ve tutumlarını geliştirmeleri, sektörü tanımaları ve yetişmelerini sağlamak amacıyla yarıyıl ve yaz tatillerinde toplam 40 iş günü staj yapacakları açıklanmıştır. Bu sürenin 15 güne kadar olan kısmını 10 uncu sınıfın sonunda yapabileceği hüküm altına alınmıştır.

8 inci maddede staj veya tamamlayıcı eğitim gören öğrencilere asgari ücretin net tutarının; yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde otuzundan, yirmiden az personel çalıştıran iş yerlerinde yüzde on beşinden, aday çırak ve çırağa

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.