Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2017-090

24 Temmuz 2017

687 SAYILI KHK’DA YER ALAN PRİM DESTEĞİ

687 sayılı KHK’da yer alan prim desteğine ilişkin duyuru 24/7/2017 tarihinde yayımlanmıştır. Söz konusu duyuruya ilişkin yazı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

1/6/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınan/alınacak sigortalıların e-Sigorta sistemine tanımlanmasına imkan sağlamak amacıyla “4447 Geçici 17. Madde İşveren Desteği” menüsüne “Sigortalı Giriş – 1/6/2017 ila 31/12/2017 Arasında İşe Alınan Sigortalılar İçin” seçeneği olmak üzere ayrı bir menü eklenerek işletime açılmış, söz konusu menünün işletime açılmasına kadar geçen süre içerisinde ise 1/6/2017 tarihi ve sonrasında işe alınan sigortalılar için “4447 Geçici 17. Madde Desteği” menüsü üzerinden tanımlanan sigortalı kayıtları Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından iptal edilmiştir.

“Sigortalı Giriş – 1/6/2017 ila 31/12/2017 Arasında İşe Alınan Sigortalılar İçin” menüsü kullanılarak sisteme tanımlanan sigortalıların e-Bildirge programları üzerinden 01687 kanun numaralı belge ile bildirilmesine imkan tanıyan program tamamlanarak işletime açılmış ancak Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan inceleme sonucunda 1/6/2017 tarihinden sonra işe alınan ve Sosyal Güvenlik Kurumu tanımlamaları iptal edilen sigortalıların işverenlerce 0687 kanun numarası ile bildirildikleri tespit edilmiştir.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.