Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2017-088

19 Temmuz 2017

İŞ KAZASINA UĞRAYAN SİGORTALILAR İÇİN DÜZENLENEN EK AYLIK PRİM HİZMET BELGESİNDE FAYDALANILAN ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ

İş kazasına uğrayan sigortalılar için düzenlenen Ek APHB’de faydalanılan asgari ücret desteğine ilişkin Genel Yazı 14.07.2017 tarihinde duyurulmuştur.

Söz konusu Genel Yazı’ya ilişkin açıklamalara aşağıda değinilmiştir.

İş kazası geçiren sigortalılar için sigortalıyı kaza gününde Kuruma bildirmemiş olan işverenlere, günlü ve kazançlı aylık prim hizmet belgesi verilmesinin müfettişlerce düzenlenen iş kazası raporlarında önerilmesi durumunda ilgili SGK Merkez Müdürlüklerince işverenden ek aylık prim hizmet belgesi istenilmektedir.

Ay içerisinde herhangi bir sebepten dolayı otuz günden az çalışan sigortalılar (10 sigortalının altında kalan işyerleri) için eksik günlere ilişkin belgelerin Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin ekinde bulunan EK-10 belgesi ile aylık prim hizmet belgelerinin verilme süresi içinde Kuruma eksik gün sebebini kanıtlayan belgelerle birlikte verilmesi gerekmektedir.

2016/4 sayılı Genelge’nin 2.3.3 “2016 Yılı İçin Sigorta Primine Esas Kazancın Eksik Bildirilmiş veya Hiç Bildirilmemiş Olması” 2017/9 sayılı Genelge’nin 1.3.3 “2017 Yılı İçin Sigorta Primine Esas Kazancın Eksik Bildirilmiş veya Hiç Bildirilmemiş Olması” başlıklı bölümlerinde sigorta primlerinin eksik bildirilmiş olması

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.