Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2017-085

12 Temmuz 2017

01.07.2017 – 31.12.2017 DÖNEMİNDE GEÇERLİ VERGİDEN MÜSTESNA ÇOCUK ZAMMI TUTARLARI

Bilindiği gibi, GVK’nun 25/4 üncü maddesi hükmü uyarınca, hizmet erbabına ödenecek çocuk zamları, Devletçe verilen miktarları aşmamak kaydı ile gelir vergisinden müstesnadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun, 375 sayılı KHK’nın 10 uncu maddesi ile değişik 202 nci maddesinde çocuk için yapılabilecek yardımın çocuklardan her biri için 50 gösterge rakamının aylık katsayı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödeneceği, ancak ikiden fazla çocuk için yardım ödeneği verilmeyeceği, eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği çocukları için verilen yardım ödeneği daha yüksek ise, memur olan eşe ayrıca yardım ödenmeyeceği, daha düşük ise yalnız aradaki farkın verileceği hükme bağlanmış bulunmaktaydı. Bu maddenin, ikiden fazla çocuk için yardım ödenmeyeceğine ilişkin hükmü 111 sayılı Kanunun 117 nci maddenin birinci fıkrasının (g) bendi ile 01.01.2011 tarihinden geçerli olmak üzere değiştirilmiştir. Bu değişiklik sonucunda, iki çocuk sınırlaması olmaksızın tüm çocuklar için vergiden müstesna çocuk zammı verilebilecektir.

Halihazırda 2003/5884 sayılı BKK (R.G. 15.7.2003 – 25169) ile belirlenmiş olan 250 gösterge rakamı geçerliliğini korumaktadır.

Diğer taraftan 5335 sayılı Kanunun 28 inci maddesi ile 657 sayılı Kanunun 202 maddesinin “50 gösterge rakamının” ibaresinden sonra gelmek üzere “(72 inci ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı” ibaresi eklenmiş ve böylece 0-6 yaş grubunda bulunan çocuklar için çocuk zammının bir kat artırımlı uygulanmasını öngören düzenleme kalıcı hale getirilmiştir.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.