Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2017-082

05 Temmuz 2017

SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE ÜRETİMİN DESTEKLENMESİ AMACIYLA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 7033 Sayılı Kanun 1 Temmuz 2017 tarih ve 3011 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

İlgili Kanun ile iş ve sosyal güvenlik mevzuatında yapılan değişiklikler aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

1. 7033 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle 2.1.1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. Bu kanunun kaldırılması, ticaret hayatının tüm yıl boyunca aralıksız devam etmesi anlamına gelmektedir. Fakat Hafta Tatili Kanunu’nun kaldırılması ile çalışanların hafta tatilinin kalktığı sonucu çıkarılmamalıdır. Hafta tatili gerek Anayasal dinlenme hakkı, gerekse de İş Kanunu'nun 46. maddesinde koruma altına alınmıştır. 

2. 7033 sayılı Kanunun 31 inci maddesiyle 5.6.1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (r) bendi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir:

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.