Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2017-081

04 Temmuz 2017

01.07.2017 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ YENİ KIDEM TAZMİNATI TAVANI

01.07.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeni kıdem tazminatı tavanı 4.732,48_TL olarak belirlenmiştir. Yapılan bu değişiklik, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Sıra No:5 Genelge ile duyurulmuştur.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.