Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2017-080

30 Haziran 2017

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU RÜCUEN ALACAKLARININ 7020 SAYILI KANUN UYARINCA YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 2017/22 SAYILI GENELGE

27.05.2017 tarihinde yayımlanan 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna ilişkin olarak SGK tarafından 2017/22 sayılı Genelge yayımlanmıştır.

Yayımlanan Genelge’de;

İş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle açılan rücuan alacak davaları sonucunda verilen mahkeme kararları ile belirlenen Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları, 7020 sayılı Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde yapılandırma kapsamına alınıp söz konusu alacaklara uygulanmış olan kanuni faizin tahsilinden vazgeçilerek işlem yapılacağı belirtilmiştir.

Tahsilinden vazgeçilecek kanuni faiz, faiz uygulanmaya başlanılan süre ile 7020 sayılı Kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen süre göz önünde bulundurulup Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacaktır.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.