Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2017-078

23 Haziran 2017

SOSYAL YARDIM YARARLANICILARININ İSTİHDAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca uygulanan, nakdi düzenli sosyal yardım programlarından yararlananların istihdam edilmesi halinde verilecek sigorta prim desteğine ilişkin usul ve esasları düzenleyen, Sosyal Yardım Yararlanıcılarının İstihdamına İlişkin Yönetmelik 22.06.2017 Tarih ve 30104 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

Yayımlanan Yönetmelik’te;

Destek kapsamında bildirilecek sigortalılar, destekten yararlanacak işyerlerinde bulunması gereken özellikler,

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.