Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2017-076

20 Haziran 2017

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALAMIŞ İŞVERENLERE 2017 YILINDA SAĞLANACAK ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ GÜNLÜK KAZANÇ TUTARININ BELİRLENMESİ HAKKINDA SGK DUYURUSU

23.02.2017 tarihinde yayımlanan 6824 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na Geçici 71 inci madde eklenmiştir.

Söz konusu geçici madde ile, toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 01.05.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2017 yılı için sağlanacak asgari ücret destek tutarına esas günlük kazanç tutarı 164,70_TL olarak belirlenmiştir. İlgili düzenlemeye ilişkin olarak SGK tarafından duyuru yayımlanmıştır.

Yayımlanan duyuruya göre;

Söz konusu Kanun hükümlerinden yararlanamayan işverenlerin, “ÇSGB, Çalışma Genel Müdürlüğü Sendika Üyeliği ve İstatistik Daire Başkanlığına” müracaat ederek, 01.05.2017 ila 31.12.2017 tarihi arasındaki dönemlere ilişkin, ilgili destekten yararlanmaları mümkün olacaktır. Ayrıca tanımlama işleminin geç yapılması halinde, geriye dönük olarak ilgili destekten yararlanılabilecektir.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.