Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2017-075

14 Haziran 2017

HAKEDİŞ ÖDEMELERİ VE YAPI KULLANMA İZİN BELGELERİ HAKKINDA GENEL YAZI

Asgari İşçilik Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan ve SGK’nın resmi sitesinde yayımlanan Genel Yazı ile 7020 sayılı Kanun kapsamına giren borçlarını yapılandıran işverenlere, hakediş ödemesine ilişkin borcu yoktur yazıları, yapı kullanma izin belgesi/teminat iade yazıları verilecek haller düzenlenmiştir.

İhale makamlarınca hakediş ödemeleri sırasında Kuruma idari para cezası, prim ve prime ilişkin borçlarının bulunmaması kaydıyla hakediş ödemesi yapılmaktadır. İdarelerce, işverenlerinin muaccel hale gelmiş borcunun olup olmadığının manuel veya elektronik ortamda sorgulandığı durumlarda aşağıdaki şartları sağlayan işverenler hakediş ödemesine esas borcu yoktur yazısı alabilecektir.

  • Peşin ödeme yoluna giden borçlular için, yapılandırma kapsamına giren borçlarının tamamının ödenmesi,
  • Taksitle ödeme yoluna giden borçlular için, vadesi geçtiği halde ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksit borcunun bulunmaması,

  • Peşin veya taksitle ödeme ayrımı gözetmeksizin yapılandırmaya girmeyen muaccel borcunun bulunmaması.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.