Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2017-072

09 Haziran 2017

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARININ 7020 SAYILI KANUN UYARINCA YAPILANDIRILMASI HAKKINDA 2017/21 SAYILI GENELGE

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 7020 sayılı Kanunu uyarınca, Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin 2017/21 sayılı Genelge yayımlanmıştır.

2017/21 sayılı Genelge ile 7020 sayılı Kanunla uygulanmaya başlanan Kurum alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin hükümler detaylıca açıklanmıştır. İlgili Genelgede;

  • Kesinleşmiş Alacakların Yapılandırılması” ,
  • Yapılandırma Kapsamına Giren Kurum Alacakları, Türü ve Dönemi”,
  • Başvuru Süresi, Yeri, Şekli, ve Taksit Ödeme Süreleri”, “Yeniden Yapılandırma Usül ve Esasları”,
  • 6183 Sayılı Kanunun 48 inci Maddesi Gereğince Tecil ve  Taksitlendirilmiş Olan Borçların Yeniden Yapılandırma Kapsamına Alınması”,

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.