Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2017-070

31 Mayıs 2017

SİGORTALILARIN AYNI İŞVERENİN FARKLI İŞYERİNE NAKİL EDİLMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Sigortalıların Aynı İşverenin Farklı İşyerine Nakil Edilmesi hakkında,31.05.2017 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyuru yayımlanmıştır.

Bilindiği üzere sigortalının, naklen ve hizmet akdi sona ermeden aynı işverenin aynı ya da başka ünitede tescil edilmiş diğer işyerinde çalışmaya başlaması veya işyerinin aynı il içinde başka bir ünitenin görev bölgesine nakledilmesi hâlinde yeni işyeri numarası üzerinden yapılan sigortalı işe giriş bildirgesinin yasal süresi dışında yapılsa dahi idari para cezası uygulanmamaktadır. Yapılan yeni düzenleme ile sigortalının işten ayrılış bildirgesinin e-bildirge  sistemi üzerinden verilmesi esnasında, sigortalının nakil olacağı işyeri sicil numarasının da sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Nakil yapılan işyeri aynı tüzel kişiliğe ait bir işyeri olmaması (vergi numaralarının farklı olması) halinde yasal süresi dışında yapılan işten ayrılış ve işe giriş bildirgeleri için idari para cezası uygulanacağı belirtilmektedir.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.