Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2017-061

09 Mayıs 2017

KAYIT DIŞI İSTİHDAMLA MÜCADELE İŞ VE İŞLEMLERİNİ DÜZENLEYEN 2015/25 SAYILI GENELGE’DE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Kayıt dışı istihdamla mücadele iş ve işlemlerini düzenleyen 2015/25 sayılı Genelge’nin, 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu kapsamında yapılan bildirimlere ilişkin esas alınacak sürelerde değişiklik yapan 2017/19 sayılı Genelge, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanmış olup Genelge ile ilgili açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.

  1. 2015/25 sayılı Genelge’de Yapılan Değişikler:

2015/25 sayılı Genelgenin “2.2.1- İşe başlama tarihlerinin tespiti” başlıklı bölümüne ikinci paragraftan sonra gelmek üzere aşağıdaki kısım eklenmiştir.

Bununla birlikte, kimlik bildirme formu-2’nin işverence onaylandığı tarihi takip eden gün ile yasal süresinde olmak şartıyla Kurumumuza verilmiş işe giriş bildirgesinde belirtilen işe başlama tarihi arasında 10 gün veya daha az bir sürenin bulunması halinde işe giriş bildirgesinde yer alan işe başlama tarihi esas alınarak işlemler yürütülecektir.

Aynı şekilde, yasal süresinde olmak şartıyla Kurumumuza verilmiş işten ayrılış bildirgesinde belirtilen işten ayrılış tarihi ile kimlik bildirme formu 2’nin işverence onaylandığı tarihten önceki gün arasında 10 gün veya daha az bir sürenin bulunması halinde işten ayrılış bildirgesinde yer alan işten ayrılış tarihi esas alınarak işlemler yürütülecektir.”

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.