Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2017-057

17 Nisan 2017

SİGORTA PRİMİ TEŞVİK, DESTEK VE İNDİRİMLERDE YASAKLAMAYA İLİŞKİN 2017-18 SAYILI GENELGE İLE YAPILAN DÜZENLEMELER

  1. Genel Hatlarıyla Sigorta Primi Teşvik, Destek ve İndirimlerde Yasaklamaya İlişkin 2017-18 Sayılı Genelge ile Yapılan Düzenlemeler

11.04.2017 tarihli ve 2017-18 sayılı Genelge ile; 6824 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 17 nci maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen Ek 14 üncü madde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Bilindiği gibi, Ek 14 üncü madde ile; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 81 inci maddesinde düzenlenen, yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığının tespiti halinde işverenlerin bir yıl süreyle bu maddeyle sağlanan destek unsurlarından yararlanamayacağı unsuru değiştirilerek ilk tespitte bir ay süreyle, ilk tespit tarihinden itibaren üç yıl içinde tekrar eden her bir tespit için ise bir yıl süreyle bu Kanun, 3924 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda yer alan sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanamayacağı hüküm altına alınmıştır.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.