Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2017-053

30 Mart 2017

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ’NDE DEGİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

30.03.2017 tarih ve 30023 sayılı Resmi Gazete’de Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmış olup Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’nin Geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “bu Tebliğin yayım tarihini izleyen ayın sonuna kadar” ibaresi “02.05.2017 tarihine kadar” olarak değiştirilmiştir. Yapılan değişiklik ile, Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine ilişkin bildirimler, 02.05.2017 tarihine kadar internet vergi dairesi üzerinden elektronik ortamda yapılabilecektir.

Söz konusu Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.