Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2017-048

20 Mart 2017

EV HİZMETLERİNDE 10 GÜNDEN FAZLA SİGORTALI ÇALIŞTIRAN İŞVERENLERİN ASGARİ ÜCRET DESTEK VE KISMİ ERTELEME İŞLEMLERİ HAKKINDA

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, 5510 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesi kapsamında 10 günden fazla sigortalı çalıştıran işverenlerin asgari ücret destek ve kısmi erteleme işlemleri hakkında duyuru yayımlanmıştır. Buna göre; 2017/Ocak ayı primini ödeyen işverenlerin “2017/Ocak ayına ilişkin asgari ücret destek tutarları” 2017/Şubat ayı prim borçlarına, 2017/Ocak ve Şubat ayı primini ödeyen işverenlerin “2017/Ocak ve Şubat ayına ilişkin asgari ücret destek tutarları” 2017/Mart ayı prim borçlarına mahsup edilecektir.

Söz konusu duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.