Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2017-047

14 Mart 2017

2016/21 SAYILI GENELGEDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 2017/11 SAYILI GENELGE

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca iş kazaları ve meslek hastalıklarının bildirimi ile süresinde yapılmayan bildirimler için, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanan idari para cezaları ve iş kazalarının soruşturulması işlemleri hakkındaki 2016/21 sayılı Genelgede değişiklik yapan 2017/11 sayılı Genelge yayımlanmıştır.

Buna göre; 2016/21 sayılı Genelgenin“1.3.5. 6331 Sayılı Kanuna Göre İş Kazası ve Meslek Hastalığının Bildirim Şekli”, “1.3.6. 6331 Sayılı Kanuna Göre İdari Para Cezasının Uygulanması”, “1.3.9. İdari Para Cezalarına Yapılan İtirazlar”, “2.1.1.1. Kısa Vadeli Sigorta Servisince Tespit Yapılması” , “2.1.1.2.İş Kazası Tespit Komisyonunca Tespit Yapılması”  , “2.1.3. Ölümle veya Uzuv Kaybıyla Sonuçlanan İş Kazaları” , “2.1.4. Sigortalılık Bildirimleri Yapılmamış Olanların İş Kazası Geçirmesi”  başlıklı bölümleri detaylıca açıklanmış olup 2017/11 Sayılı Genelgenin yayım tarihi itibariyle, sağlık hizmet sunucularının iş kazası ve meslek hastalığı bildirimi hakkındaki 2015/27 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Söz konusu Genelge’ye ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.