Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2017-045

10 Mart 2017

6824 SAYILI KANUN İLE 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU’NDA YAPILAN DÜZENLEMELER

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6824 Sayılı Kanun, 08.03.2017 tarih ve 30001 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

6824 Sayılı Kanun ile 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda yapılan düzenlemeler aşağıda yer almaktadır.

  1. Teşvik, Destek ve Sigorta Prim İndirimlerinden Yararlanamama Süresine İlişkin 5510 Sayılı Kanunda Yapılan Düzenleme
  • 6824 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ile 5510 sayılı Kanuna ek 14 üncü madde eklenmiştir. Buna göre; mahkeme kararıyla veya yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalıyı fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işyerleri ilk tespitte bir ay süreyle, ilk tespit tarihinden itibaren üç yıl içinde tekrar eden her bir tespit için ise bir yıl süreyle 5510 sayılı Kanun, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda yer alan, sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamayacaktır.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.