Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2017-043

06 Mart 2017

01.02.2017 TARİHİ İTİBARİYLE UYGULANACAK OLAN İŞVEREN DESTEĞİ

09.02.2017 tarih ve 29974 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 687 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen Geçici 17 nci madde kapsamında işverenlere sigorta primi ve vergi avantajı sağlayan yeni istihdam teşviki getirilmiştir. Söz konusu düzenlemeye ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 2017-10 sayılı Genelge yayımlanmıştır.

Buna istinaden 2017-10 sayılı Genelge kapsamında hazırlanan sirküler ile 01.02.2017 tarihi itibariyle uygulanmaya başlanılacak olan sigorta prim desteği açıklanmıştır.

  1. GENEL BİLGİLER

    687 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile özel sektör işverenlerince işe alınıp sigortalı yönünden şartları sağlayan işçiler için, 2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olmaları kaydıyla, işe alındıkları tarihten itibaren 01.02.2017 - 31.12.2017 tarihleri arasında geçerli olmak üzere, sigortalının aylık prim ödeme gün sayısının 22,22 TL ile çarpılması sonucunda bulunacak tutarın, bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri sigortalı hisseleri de dâhil olmak üzere, tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene destek ödemesi yapılacağı ve söz konusu destek tutarının İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacağı hüküm altına alınmıştır. Ayrıca söz konusu destek unsurundan yararlanacak olan işverenler, aynı sigortalı için aynı dönemde diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanamayacaktır. Söz konusu destek tutarı ay içerisinde eksik günü olmayan sigortalılar için 666,60 TL olacaktır.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.