Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2017-039

01 Mart 2017

2017 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN 2017-9 SAYILI GENELGE

2017 yılında sigorta primleri için sağlanacak asgari ücret destek tutarlarının belirlenmesine ilişkin 22.02.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile 5510 sayılı Kanuna eklenen Geçici 71 inci maddesinin birinci fıkrasının a bendinde sağlanacak destek tutarına esas gün sayısının tespitine dikkate alınacak prime esas kazanç tutarı 110_ TL, günlük destek tutarı ise 3,33_TL olarak belirlenmiştir.

Söz konusu destekten yararlanacak işyerlerinin tespitinde, 2017 yılı öncesi tescil edilen işyerleri için 2016 yılının esas alınacak ilgili ayında tüm sigorta kollarında verilen aylık prim hizmet belgelerinde prime esas günlük kazancı 110_TL ve altında olan sigortalıların prim gün sayısı, 2017 yılında tescil edilen işyerleri için ise tüm sigorta kollarına tabi sigortalıların çalışma gün sayısının 3,33 ile çarpımı sonucu bulunacak tutar üzerinden işverenlere, asgari ücret desteği sağlanacağı hüküm altına alınmıştır. Asgari ücret desteği işlemlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslarla ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 2017-9 sayılı Genelge yayımlanmıştır.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.