Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2017-037

28 Şubat 2017

PRİM BORÇLARININ ERTELENMEMESİ YÖNÜNDEKİ BEYANLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ

2017/Ocak ayına ilişkin prim borçlarının ertelenmesini istemeyen ya da hatalı beyanda bulunan işverenlerin, bu beyanlarını 23/02/2017 tarihinden sonra değiştirmek istemeleri halinde, işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Merkezinin Prim Tahakkuk Servislerine 28/02/2017 tarihine kadar müracaat etmeleri durumunda 2017/Ocak dönemine ilişkin prim borçlarının ertelenebilmesi mümkün hale getirilmiştir. 2017/Ocak dönemine ilişkin kapsama giren prim borçları 30/11/2017 tarihine kadar ertelenecektir. Prim tahakkuk servislerine müracaat için aşağıda dilekçe örneği sunulmuştur.

“……………… SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ’NE

Merkezinizde ………………… sicil numarası ile işlem görmekteyiz. Bilindiği üzere 6770 sayılı Kanunla 2016/12, 2017/01,02 dönemlerine ait prim borçlarının ertelenmesi söz konusudur.

2017/01 dönemine ait aylık prim hizmet belgelerinin verilmesi esnasında “ 2017/01 Dönem borcumun 6770 S.K. ile 2017/10 dönemine ertelenmesini istemiyorum” seçeneği seçilerek aylık prim belgeleri onaylanmıştır.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.