Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2017-035

23 Şubat 2017

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNE İLİŞKİN SGK DUYURUSU

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun Geçici 71 inci maddesi uyarınca 2017 yılında sağlanacak asgari ücret destek tutarlarının belirlenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı 18.02.2017 tarihinde Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. Buna istinaden Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 23.02.2017 tarihinde asgari ücret desteğine ilişkin  duyuru yayımlanmış olup, 2017 yılında, 2017 yılı öncesi tescil edilen işyerleri için prime esas günlük kazancı 110_TL ve altında olan, 2017 yılında tescil edilen işyerleri için ise tüm sigortalıların çalışma gün sayısının 3,33 ile çarpımı sonucu bulunacak miktar kadar şartları taşıyan işverenlere sigortalı başına asgari ücret desteği sağlanacağı belirtilmiştir.

2017 yılında sağlanacak asgari ücret destek tutarlarının hesaplanmasında göz önünde bulundurulması gereken hususlar duyuruda açıklanmıştır.

Söz konusu duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.