Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2017-034

23 Şubat 2017

SİGORTA PRİMLERİNİN ERTELENMESİNE İLİŞKİN 2017-7 SAYILI GENELGE

6770 sayılı Kanunun 28 inci maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na Geçici 72 nci Maddesi eklenmiştir. Buna istinaden Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 2017-7 sayılı Genelge yayımlanmış olup, Genelgede  “Kapsama Giren İşverenler, Aylar ve Borç Türleri”, “Erteleme Koşulları”, “Ertelenecek Sigorta Primlerinin Dönemleri ve Ödenmesi Gereken Son Tarihler”, “Asgari Ücret Desteği İle Teşviklerden Yararlanma Şartları”, “Ek 9 Kapsamında Ev Hizmetlerinde Çalıştıranlar” hakkında erteleme işlemlerinin uygulamasına ilişkin işlemleri detaylıca açıklanmıştır.

Söz konusu Genelge’ye ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.